ACHIZITII SERVICII ANEXA 2B

2014 septembrie
10
Anunt procedura de achizitie publica cu scopul incheierii unui acord cadru de prestari servicii de rezonanta magnetica nucleara Cod CPV-85150000-5 Anunt de participare Documentatie de atribuire
septembrie
09
Anunt procedura de achizitie publica cu scopul incheierii unui acord cadru de prestari servicii de rezonanta magnetica nucleara Anunt de participare Documentatie de atribuire
octombrie
13
Raspuns solicitare de clarificari Servicii de CT    
octombrie
03
Anunt procedu de achizitie publica cu scopul incheierii unui acord cad de prestari Servicii de tomografie computerizata CcPV-85150000-5 Anunt de participare Documentatie de atribuire
august
20
Anunt procedura de achizitie publica cu scopul incheierii unui acord cadru de prestari servicii de radiologie si imagistica (tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara)  Cod CPV-85150000-5 Anunt de participare Documentatie de atribuire
2013 iulie
12
Anunt procedura de achizitie publica cu scopul incheierii unui acord cadru de prestari servicii de preparare a mancarii.Cod CPV 55321000-6, Servicii de preparare a mâncării. Anunt de participare Documentatie de atribuire

 

 

ACHIZITII DIRECTE

2016 iunie
13
Servicii de revizii periodice la centralele termice si instalatii care intra sub incidenta I.S.C.I.R Documentatie de atribuire
2015 decembrie
5
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII LA CAILE DE ACCES-ASFALTARE Anunt de participare Specificatii tehnice
octombrie
23
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE PROIECTARE FAZELE D.T.A.C + P.T. + ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL „PROIECTARE SI EXECUTIE STATIE DE OXIGEN” Anunt de participare Specificatii tehnice
octombrie
23
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE PROIECTARE FAZELE D.T.A.C + P.T. + ASISTENTA TEHNICA IN VEDEREA REABILITARII CLADIRII SECTIEI CLINICE ORL Anunt de participare Specificatii tehnice
octombrie
5
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE ANSAMBLU AUTONOM DE INCALZIRE A APEI LA SECTIA CLINICA REABILITARE MEDICALA I Anunt de participare Specificatii tehnice
septembrie
21
ACHIZIȚIE LUCRARI DE REPARATII A PARATRASNETULUI LA BLOCUL MATERNAL Anunt de participare Specificatii tehnice
septembrie
16
ACHIZIȚIE LUCRARI DE REPARATII A INSTALATIILOR TERMICE LA BLOCUL MATERNAL Anunt de participare Specificatii tehnice
septembrie
16
ACHIZIȚIE LUCRARI DE INLOCUIRE A USILOR DIN PVC LA SECTIA DE NEUROCHIRURGIE DIN CADRUL INVESTITIEI “MANSARDARE CLADIRE CHIRURGIEORTOPEDIE-UROLOGIE –ATI + ETAJARE CORP NOU A.T.I.” Anunt de participare Specificatii tehnice
august
10
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE AMENAJARE CENTRU DE CERCETARE INVAZIVA SI NONINVAZIVA IN DOMENIUL PATOLOGIEI CARDIACE SI VASCULARE LA ADULT – LUCRARI DE AMENAJARE INTERIOARA FARA MODIFICAREA STRUCTURII DE REZISTENTA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI “CREAREA UNUI CENTRU DE CERCETARE INVAZIVA SI NONINVAZIVA IN DOMENIUL PATOLOGIEI CARDIACE SI VASCULARE LA ADULT” - CVASIC” Anunt de participare Specificatii tehnice
august
10
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARAȚII A UNOR SPATII ALE PARTERULUI SITUAT IN CORPUL A – BLOC MATERNO-INFANTIL Anunt de participare Specificatii tehnice
aprilie
23

ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE CURĂŢENIE ŞI DESZĂPEZIRE PENTRU ALEI, CĂI PIETONALE, CĂI RUTIERE, PARCĂRI ŞI AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR VERZI SITUATE ÎN INCINTA SPITALULUI, CURĂŢENIA TROTUARELOR EXTERIOARE PERIMETRULUI SPITALICESC

Anunt de participare Specificatii tehnice
aprilie
4
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARAȚII CURENTE LA FAȚADA SECTIEI FIZIOTERAPIE I -TENCUIELI EXTERIOARE ȘI REFACEREA ZUGRĂVELILOR Anunt de participare Specificatii tehnice
2014 decembrie
5
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE INSTALATII INCALZIRE-DISTRIBUTIE MATERNITATE Anunt de participare Specificatii tehnice
decembrie
5
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII LA CAILE DE ACCES-ASFALTARE Anunt de participare Specificatii tehnice
noiembrie
26
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE OBIECTE DE INVENTAR -MOBILIER MEDICAL LA SECTIA CLINICA REABILITARE MEDICALA I. Anunt de participare Specificatii tehnice
noiembrie
11
ACHIZITIE LUCRARI DE REPARATII INSTALATII INCALZIRE- BLOC ALIMENTAR Anunt de participare Specificatii tehnice
noiembrie
11
ACHIZITIE LUCRARI DE INSTALARE FIBRA OPTICA Anunt de participare Specificatii tehnice
august
19
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII CAMINE SI CONDUCTE DE CANALIZARE IN ZONA BLOCULUI CHIRURGICAL Anunt de participare Specificatii tehnice
august
18
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE INTOCMIRE A D.A.L.I. SI EXPERTIZA TEHNICA LA OBIECTIVUL DE INVESTITII „PROIECTARE SI EXECUTIE
STATIE DE OXIGEN”
Anunt de participare Specificatii tehnice
august
13
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REABILITARE INTRARI SECTIILE CARDIOLOGIE-O.G.- RADIOLOGIE LA FATADA DINSPRE B-DUL C.COPOSU. Anunt de participare Specificatii tehnice
iulie
14
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE PODETE TEHNOLOGICE DE
CIRCULATIE, BALUSTRADE DE PROTECTIE SI SCARA DE ACCES PENTRU
CIRCULATIA SI ACCESUL PERSONALULUI LA RAFTURILE SUPERIOARE
ALE ARHIVEI DIN DOTAREA S.C.J.U.SIBIU.
Anunt de participare Specificatii tehnice
iulie
14
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII LA GARDUL IMPREJMUITOR AL SECTIEI NEUROLOGIE-TRONSONUL III SI IV. Anunt de participare Specificatii tehnice
aprilie
11
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII COLOANE CORP B BLOC MATERNOINFANTIL Anunt de participare Specificatii tehnice
aprilie
10
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE INSTALARE BARIERE ACCES CU CARTELA. Anunt de participare Specificatii tehnice
aprilie
07
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE MONTAJ SI INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA IN VEDEREA AUTORIZARII ISCIR A MESEI DE TRANSFER CADAVRE. Anunt de participare Specificatii tehnice
martie
06
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII COLOANE APA CALDA SI RECE SPALATORIE SI BLOC OPERATOR O.G. Anunt de participare Specificatii tehnice
mai
27
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII ALEE BETONATA ACCES SI PARCARE AMBULANTE IN ZONA DE PRIMIRE TEMPORARA CORP B-U.P.U. Anunt de participare Specificatii tehnice
februarie
20
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE Anunt de participare Specificatii tehnice
februarie
19
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA SERVICII  ISCIR Anunt de participare Specificatii tehnice
februarie
07
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII SI EXTINDERE INSTALATIE CONDENS. Anunt de participare Specificatii tehnice
februarie
06
ANUNT ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI DE CANALIZARE UPU Anunt de participare Specificatii tehnice
februarie
06
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE ZUGRAVIRE SI REPARATII PENTRU SECTIILE DE HEMATOLOGIE,GASTROENTEROLOGIE SI ENDOSCOPIE Anunt de participare Specificatii tehnice
2013 decembrie
04
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE INLOCUIRE CONDUCTE INSTALATIE DE APA RECE LA CORP C-MATERNITATE. Anunt de participare
noiembrie
21
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA INSTALATIILE TERMICE:
FARMACIE STERILE, CHIRURGIE II, BLOC CHIRURGICALUROLOGIE,
CANAL TERMIC HOL CENTRALA –STERILEBLOC CHIRURGICAL-UROLOGIE, COLOANA HOL LANGA STERILIZARE, O.G. SI REPARATII PARDOSELI IN URMA SPARGERII CANALELOR TERMICE.
Anunt de participare
iulie
08
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE RK) LA INSTALATIA DE CANALIZARE, APA CALDA SI APA RECE LA MATERNITATE – SUBSOL CORP B SI CORP C Anunt de participare
iulie
11
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE INTOCMIRE A D.A.L.I. SI EXPERTIZA TEHNICA LA CLADIREA SECTIEI O.R.L. Anunt de participare
august
6
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE (RK) CLADIRE DECANAT(ETAJ SI CASA SCARII) Anunt de participare
august
13
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE EXECUTIE A GARDULUI IMPREJMUITOR INTRE CLADIREA AMBULATORIULUI NR.1 SI CLINICA
STOMATOLOGICA
Anunt de participare
august
20
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REABILITARE INSTALATII SI IGIENIZARE SUBSOL SECTIA NEUROLOGIE Anunt de participare
august
27
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII CANALIZARE EXTERIOARA SI CANAL SCURGERE SUBSOL-CLADIRE MEDICALA Anunt de participare
septembrie
17
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REAMENAJARE ACCES IN SECTIA CARDIOLOGIEGINECOLOGIE Anunt de participare
septembrie
18
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII PENTRU ASCENSOARELE AFLATE IN DOTAREA S.C.J.U. SIBIU Anunt de participare
septembrie
23
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE RAFTURI METALICE PENTRU DOTAREA ARHIVEI Anunt de participare
septembrie
30
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REABILITARE CAMERA MORGA Anunt de participare
octombrie
16
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII CANALIZARE INTERIOARA-CENTRALA TERMICA SECTIA NEUROLOGIE Anunt de participare
noiembie
08
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE REPARATII CURENTE CAI DE ACCES, ALEI – ASFALTARE SI PARCARI - PLOMBARE Anunt de participare
noiembrie
11
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTARE DE TAMPLARIE PVC Anunt de participare
noiembrie
27
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE INTOCMIRE A D.A.L.I. SI EXPERTIZA TEHNICA LA CLADIREA BLOC CHIRURGICAL Anunt de participare
decembrie
02
ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA DE SISTEM INTEGRAT DE VENTILATIE SI CLIMATIZARE PENTRU SECTIA HEMATOLOGIE Anunt de participare