CONSILILIUL DE ADMINISTRATIE

    AL SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU

 

    Organizeaza conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului aprobat prin Dispozitia 306/2013 a Consiliului Judetean Sibiu, concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica .

    Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, str. B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, in perioada 18-20 noiembrie, dupa cum urmeaza: 

1. Verificarea de catre comisia de concurs  a dosarelor depuse, validarea candidatilor  admisi pentru etapa urmatoare si afisarea rezultatelor: 15.11.2013

2.  Test - grila de verificare a cunostintelor pentru cei declarati admisi la etapa 1 : 18.11.2013.

3.  Sustinerea proiectului de management si a interviului de selectie: 20.11.2013

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

a)      sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, acreditat potrivit legii, cu diploma de licenta sau echivalenta;

b)    sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare profesionala in management, management sanitar, ori au absolvit un masterat sau doctorat, organizat intr-o institutie de invatamant acreditata, potrivit legii;

c)      trebuie sa fie cadru  universitar sau medic primar si sa detina titlul stiintific de doctor la o institutie de invatamant superior acreditata, in conditiile legii;

d)       au cel putin  5 ani vechime in posturi/ functii  prevazute a fi ocupate de absolventi  cu studii universitare de lunga durata,  conform legii;

e)      nu au suferit condamnari penale si nu se afla  in curs de urmarire penala;

f)      sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic );

g)      nu implinesc  varsta de pensionare conform legii, pana la sfarsitul anului in care se organizeaza concursul;

 

Dosarele de inscriere se depun la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, str. B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4 , in perioada 07 – 12.11.2013 la secretariatul comisiei de concurs.

 

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda:

a)      cerere de inscriere;

b)      copia actului de identitate;

c)      copia legalizata  a diplomei de licenta sau echivalenta;

d)     copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management , management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

e)      copie legalizata dupa documentele care sa ateste calitatatea de cadru universitar sau de medic primar si dupa documentele care sa ateste detinerea titlului stiintific de doctor la o institutie de invatamant superior acreditata;

f)       curriculum vitae;

g)      adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata ;

h)      cazierul judiciar

i)       adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

j)       declaratia pe  propia raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa.

k)      copia legalizata dupa actele care atesta schimbarea numelui , dupa caz;

l)       proiectul de management realizat de candidat, depus intr-un plic sigilat.

 

  Informatii suplimentare privind bibliografia si tema-cadru pentru proiectul de management vor fi publicate pe site-ul spitalului www.scjs.ro si  se pot obtine de la secretariatul comisiei de concurs, tel. 0269/215050/317.

CALENDAR CONCURS

MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE

TEMA CADRU

BIBLIOGRAFIE

             Plata publicarii anuntului se face din contul nostru de virament nr. 50414240898 deschis la trezoreria Municipiului Sibiu.

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

Ec. Claudiu Stupar