LEGISLATIE MEDICALA

 

HG nr. 140 din 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

Ordin nr. 397-836_2018 privind aprobarea Normelor de aplicare a HG nr. 140 din 2018

Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Legea nr. 264 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Ordin nr 221 din 2007 privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul poliartritei reumatoide

HOTARARE nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

OUG 158 din 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate actualizata la data 28 nov 2006

Norme din 5 septembrie 2006 privind stabilirea standardului de instruire profesionala a persoanei desemnate pentru asigurarea calitatii tesuturilor sau celulelor umane procesate sau utilizate in scop terapeutic

Ordinul nr 1076 din 5 septembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de avizare a donarii de la donatorul viu

Ordinul 1077 din 5 sept 2006 pentru aprobarea Normelor privind instruirea profesionala a persoanei desemnate pentru asigurarea calitatii tesuturilor sau celulelor umane procesate sau utilizate in scop terapeutic

ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

Ordinul 346 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra In relatii contractuale cu CAS

Ordin nr. 868 din 2011 privind modelul unic al biletului de trimitere pt investigatii paraclinice

Ordin 904 din 2006 pentru aprobarea Normelor referitoare la implementarea regulilor de buna practica in desfasurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman

ORDIN nr 450 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Ordinul 1091 din 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic (Anexa I.1, Anexa I.2, Anexa I.3)

Ordinul 9112 din 2006 pentru aprobarea Reglementarilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicala sau biomedicala

ORDIN nr 233 din 2006 pentru aprobarea modelului certificatului de concediu medical si a modului de completare

ORDIN nr. 15 din 5 ianuarie 2018 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale

Ordinul 402 din 2006 privind Lista cuprinzand materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2006 in cadrul subprogramelor

Ordinul nr. 1.100 din 14 octombrie 2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereazã pacientului pentru serviciile medicale primite

LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

OUG 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali si moaselor din Romania

ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului 46 din 2003

Legea 104 din 2003 (republicata) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

Legea nr 46 din 2003 privind drepturile pacientului

Legea 346 din 2002 (republicata) privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

HG nr. 423 din 27 mai 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ din 30 martie 2012 al Colegiului Medicilor din România

ORDIN 1061 pt aprobarea organizarii si desfasurarii programului national de diabet zaharat

Procedura de verificare si atestare a nivelului profesional al medicilor care au intrerupt exercitarea profesiei ori sau aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani