Despre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, activitate, viziune, valori

 

 

Misiune, viziune şi valori ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

 

-OBTINEREA SATISFACTIEI PACIENTILOR - PERFECTIONAREA CONTINUA A PERSONALULUI -

 

 

 

Preocuparea permanentă a instituţiei noastre este de a acorda servicii medicale de înaltă calitate, în conformitate cu normele şi reglementările legale în vigoare. Prin urmare, toate eforturile SCJU Sibiu sunt direcţionate către realizarea misiunii instituţiei: asigurarea şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei printr-o activitate medicală de calitate, în condiţii civilizate. În acest sens, ne dorim să fim în primul rând un partener de încredere al cetăţenilor, în condiţii de stabilitate, profesionalism şi eficienţă.

 

 

 

 • VIZIUNE

   

       Prin faptul că oferim o gamă completă de servicii medicale de cea mai bună calitate, prin preocuparea pentru inovaţie, dezvoltare şi cercetare dar şi prin derularea activităţii în mod transparent, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este o instituţie sanitară cu relevanţă la nivel regional. De aceea, ne dorim ca acest statut să fie construit mai departe şi permanent îmbunătăţit prin încredere din partea populaţiei deservite, prin creşterea gradului de satisfacţie al acesteia, prin promptitudinea şi eficienţa serviciilor furnizate, argumente care să conducă la acoperirea cerinţelor locale şi regionale iar activitatea spitalului să se situeze an de an la parametri superiori. În acest sens, perfecţionarea este cuvântul de ordine în cadrul instituţiei noastre, interesele pacientului fiind permanent prioritare.

   

 • VALORI

   

       În cadrul celei mai mari unităţi spitaliceşti a judeţului funcţionează secţii acoperind întreaga gamă de specialităţi medicale, un Ambulatoriu de Specialitate integrat, recent modernizat şi utilat, Unitatea de Primiri Urgenţe, mai multe laboratoare şi două farmacii cu circuit închis. Unitatea de Primiri Urgenţe Sibiu (U.P.U.) este singura unitate de profil din judeţ care poate acoperi întreaga listă de afecţiuni şi le poate trata cu maximă eficacitate.

       În vederea realizării misiunii şi atingerii obiectivelor instituţiei, SCJU Sibiu acordă permanent o atenţie deosebită resurselor umane, care reprezintă principalul pilon de susţinere a activităţii derulate şi au un rol decisiv în acest sens.

       Medicii şi personalul sanitar de îngrijire se remarcă prin ţinuta profesională şi morală deosebită, reflectată de rezultatele obţinute. De aceea, acoperirea cu personal de specialitate a posturilor vacante şi perfecţionarea personalului existent reprezintă unul din punctele cheie ale activităţii instituţiei. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este totodată bază de învăţământ pentru Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi numeroşi absolvenţi ai acesteia au avut oportunitatea de a-şi începe cariera în cadrul instituţiei noastre, de aici pornind practic viitorul medicinii sibiene.

       În ultimii ani, SCJU Sibiu a traversat un amplu şi complex proces de modernizare a mai multor secţii clinice, a Ambulatoriului şi a Unităţii de primiri Urgenţe, fapt care a dus la înregistrarea unui salt calitativ semnificativ, atât pentru personalul medical dar mai ales pentru pacienţi, prin prisma condiţiilor superioare de cazare şi tratament. Mai mult, în urma modernizării şi dotării cu aparatură, instituţia noastră spitalicească este un mediu de lucru deosebit de atractiv pentru profesioniştii din domeniu, de la medicii primari şi specialişti, până la rezidenţi, personalul mediu sanitar şi echipa administrativă. Valorile principale care constituie fundamentul îndeplinirii obligaţiilor profesionale ale angajaţii instituţiei sunt competenţa, integritatea, obiectivitatea, inovaţia şi flexibilitatea. De aceea, angajaţii sunt cei care conferă valoare şi succes instituţiei şi beneficiază, la rândul lor, de statutul şi importanţa acesteia, relaţia fiind una reciproc avantajoasă, eforturile manageriale concentrându-se în direcţia sprijinirii profesioniştilor care activează în cadrul unităţii noastre şi creării celor mai bune condiţii de lucru, bineînţeles cu efecte favorabile asupra beneficiarilor direcţi: cetăţenii judeţului Sibiu.
 • OBIECTIV STRATEGIC AL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ SIBIU

  Proiectul propus face parte din infrastructura Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, fiind, conform strategiei instituționale, unul din obiectivele strategice de dezvoltare integrată ale instituției. Între acestea amintim:

  Creşterea vizibilității internaționale a colectivelor de cercetare universitare interdisciplinare cu activitate integrată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, în conformitate cu Metodologia din 2007, aprobată de Ordinul Ministrului Sănătăţii 1515/2007, în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv între Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, alte centre universitare și spitale clinice din România și alte state europene.

  Abordarea unor domenii noi de cercetare in procesul de învăţământ universitar și postuniversitar, care se desfășoară în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și colaborarea interdisciplinară cu ULBS și alte universităţi și spitale clinice din țară și UE;

  Evidențierea valorii științifice a rezultatelor cercetărilor fundamentale și aplicate din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în programele de C-D-I europene prin creşterea numărului de articole indexate ISI/Medline, participarea la congrese și conferinţe științifice, elaborarea de protocoale de cercetare proprii și în colaborare cu oameni de ştiinţă recunoscuți la nivel național și/sau internaţional pentru aportul lor la dezvoltarea metodelor noi de diagnostic, tratament și cercetare, cu reducerea decalajelor față de instituții de cercetare din UE;

  Dezvoltarea de activităţi și infrastructuri de cercetare – dezvoltare la nivel regional cu impact social și economic, prin dezvoltarea unor centre de cercetare și management integrat, prin amenajarea și dotarea cu echipamente și tehnologie de vârf, corespunzătoare standardelor europene.

  Conform strategiei de dezvoltare instituțională, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu se va constitui într-un centru de referinţă care să organizeze ştiinţific, medical și logistic monitorizarea pacienților, necesitate imperioasă pentru integrarea României în Programele Europene de cercetare-dezvoltare și management eficient în sectorul de sănătate publică, cu impact imediat în reducerea semnificativă a costurilor de îngrijire, tratament și monitorizare activă, creșterea supraviețuirii și calității vieţii pacienților, crearea de noi locuri de muncă și instruirea selectivă a personalului angajat pentru realizarea simultană a dezideratelor de cercetare și management.

 • PUNCTE CHEIE

   

  Legalitatea tuturor acțiunilor întreprinse;

  Respectarea dreptului populației de a beneficia de servicii medicale;

  Garantarea calității și a siguranței actului medical;

  Accesul facil la serviciile medicale oferite;

  Competența profesională a personalului și încurajarea dezvoltării acesteia;
  transparența decizională;

  Accesul populației la informația cu caracter medical.
 • ALTE SPITALE SIBIU

  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
  Adresa:  Str. Filozofilor Nr.3-5, Sibiu, RO
  Spitalul de Psihiatrie “Dr Gheorghe Preda” Sibiu
  Str. Dr. D. Bagdasar nr.12, Sibiu, RO