P.O.   GHID PROCEDURI OPERATIONALE
MANUAL DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
Proceduri
Operaționale
Lista proceduri


Procedură operațională administrare pagina WEB a instituției  
Procedură operatională privind activitățile sistemului informatic