SECTIA  CLINICA  CHIRURGIE  2

 

ECHIPA DE MEDICI A SECTIEI

Prof. Univ. Dr. Sabău Dan  – Profesor Universitar Chirurgie Generală, Şef Clinică Chirurgie 2, membru al Academiei Medicale

Şef lucrări Dr. Bratu Dan Georgian – medic primar Chirurgie Generală

Dr. Rotaru Mircea  - medic primar Chirurgie Generală

Dr. Silivăşan Eugen Constantin - medic primar Chirurgie Vasculară

Şef lucrări Dr. Dumitra Anca-Maria - medic specialist Chirurgie Generală

Şef lucrări Dr. Sabău Alexandru-Dan - medic specialist Chirurgie Generală

Dr. Matei Ioana Violeta - medic primar Chirurgie Vasculară

Dr. Beli Laurentiu Nicolae - medic specialist Chirurgie Generală

As. SS Pr.  Paun Alina Ecaterina - asistent medical sef

 

CAPACITATEA SECTIEI

Clinica are o capacitate de 50 de paturi dintre care 10 sunt alocate Compartimentului de chirurgie vasculară.

PUNCTE FORTE

 - intervenţiile chirurgicale miniinvazve

- cercetare, brevetare şi inovare sistematică pentru găsirea celor mai bune soluţii pentru pacient

- se inovează şi se brevetează instrumentar în cadrul departamentului de cercetare

- intervenţii chirurgicale unice în România şi nu numai în bolile esofagului şi pancreasului;

- obţinerea de premii internaţionale în domeniul cercetării (5 diplome şi 5 medalii de aur)

- tot colectivul a participat la elaborarea tratatelor internaţionale de chirurgie hepatică şi a tratatelor naţionale de chirurgie

DOTAREA TEHNICA

Clinica dispune de laparoscoape cu instrumente la care se adaugă instrumentarul specific abordului laparoscopic securizat al chistului hidatic hepatic şi al chistului de ovar (invenţii brevetate) precum şi cel de montare laparoscopică a protezelor esofagiene.

Dispunem de sisteme computerizate performante de captare şi prelucrare a imaginilor (intervenţiile chirurgicale sunt captate şi stocate în format electronic).

Dispunem de asemenea, de condiţii hoteliere bune, saloane avand grup sanitar propriu, precum şi 6 saloane-rezervă cu câte două paturi.

 

ACTIVITATEA STIINTIFICĂ ŞI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

În calitate de Clinică Universitară secţia are în derulare un număr de 28 de proiecte de cercetare ştiinţifică si doctorală

Avem în pregătire rezidenţi de chirurgie generală precum şi rezidenţi de alte specialităţi care îşi efectuează stagiul de chirurgie generală în Clinica Chirurgie 2: ortopedie, obstetrică-ginecologie, urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică, chirurgie vasculară, medicină de familie.

Cadrele universitare ale Clinicii participă anual la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Comunicările colectivului Clinicii sunt apreciate şi premiate atât la nivel naţional cât şi internaţional: „Endoprotezarea esofagiană prin foraj transtumoral laparoscopic.” Marele Premiu al Congresului Mondial de Chirurgie Esofagului de la Yokohama, Japonia în 2005.

Cadrele universitare ale Clinicii participă la schimburi de experienţă şi cursuri de perfecţionare în ţară şi străinătate

Performanţele chirurgicale ale membrilor Clinicii Chirurgie 2 se regăsesc şi în articolele publicate în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate.

Medicul Şef al Sectiei, Prof. Dr. Dan Sabău este deţinătorul a 5 brevete de invenţie şi a 25 de certificate de inovator în chirurgie, cu care şi-a adus o foarte importantă contribuţie la creşterea calităţii actului chirurgical.

Echipa universitară a Clinicii Chirurgie 2 a fost şi este implicată în conceperea de:

a. Tratate de patologie chirurgicală de talie internaţională: Chirurgia ficatului - tratat internaţional - sub redacţia prof. dr. Irinel Popescu, Ed. Carol Davila Bucuresti 2004. ( Cap. 13 Chistul hidatic hepatic– Prof. Dr. D. Sabău).

b. Tratate naţionale de tehnică chirurgicală:

i. Duodenopancreatectomia cefalica. I. Popescu, S. Ciurea, D. Sabău. Enciclopedia de chirurgie Vol. 1. Nr. 1. Ed. Celsius, 2005.

ii. Duodenopancreatectomia cefalica cu conservarea duodenului. I. Popescu, S. Ciurea, D. Sabău, Anca Dumitra. Enciclopedia de chirurgie Vol. 2. Ed. Celsius, 2006.

iii. Duodenopancreatectomia abordul posterior. I. Popescu, S. Ciurea, D. Sabau, C. Stroescu, Anca Dumitra. Enciclopedia de chirurgie Vol. 3. Ed. Celsius, 2006.

c. Tratate naţionale de patologie chirurgicală: Tratat de patologie chirurgicală. Sub redacţia I. Popescu, Ed. Carol Davila Bucuresti (sub tipar).