SERVICIUL DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE  ( SSCIN)

  Telefon: int.426

 

PERSONAL:

-          Medic şef: Dr. DANA RUSU, medic primar epidemiologie, specialist medicină de familie

-          Medic: Dr. SIMONA CRISTEA,  medic specialist epidemiologie

-          Medic: Prof. Dr. MANUELA MIHALACHE, medic primar laborator (jumătate de normă)

-          Asistent igienă SS: Daniela Miscoci

-          Asistent igienă SSD: Delia Bunea

-          Asistent laborator SSD: Cristina Miereanu

-          Infirmier dezinfector: Adriana Ticu

-          Infirmier dezinfector: Pompilia Istrate

-          Agent DDD: Nicolae Ticu

 

ACTIVITĂŢI:

1. Elaborarea planului anual de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale din unitatea sanitară;

2. Elaborarea cărţii de vizita a unităţii, care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitara şi tehnica a unităţii în ansamblu şi a subunitatilor din structura; facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apa, încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spalatoriei; depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum şi a celor rezultate din activităţile de asistenta medicală; circuitele organice şi functionale din unitate etc., în vederea caracterizarii calitative şi cantitative a riscurilor pentru infectie nosocomiala;

3. Supravegherea infectiilor nosocomiale din SCJUS (activă în ATI I; pasivă , cu registrul de bacteriologie pentru restul spitalului), cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariţiei focarelor; implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii;

4. Elaborarea şi actualizarea ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale, care cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infectiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precautii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilitatii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialitatilor aflate în structura unităţii, norme de igiena spitaliceasca, de cazare şi alimentaţie etc.

4. Efectuarea de controale igienico-sanitare in secţii pentru verificarea respectării normativelor şi măsurilor de prevenire;

     Organizarea şi participarea la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activităţilor derulate;

5. Supravegherea şi controlul bunei funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilitatii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii;

Supravegerea şi controlul efectuării decontaminarii mediului de spital prin curatare chimica şi dezinfecţie;

Supravegherea şi controlul calităţii prestaţiilor efectuate la spalatorie;

6. Supravegherea şi controlul activităţii de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;

7. Supraveghează respectării circuitelor functionale ale unităţii, circulaţia asistatilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

8. Supravegherea şi controlul respectării în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infectiile nosocomiale;

9. Supravegherea şi controlul corectitudinii înregistrării suspiciunilor de infectie la asistaţi, derularea investigarii etiologice a sindroamelor infectioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infectiilor nosocomiale;

10. Efectuarea anchetelor epidemiologice pentru cazurile epidemice de infectie nosocomiala; difuzarea informaţiilor necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinderea de măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

Dispunerea, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurilor necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizarea, după caz, de triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;    -

11. Raportarea către şefii ierarhici a problemelor depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infectiilor nosocomiale, Prezentarea activităţii profesionale specifice în fata consiliului de conducere, a directiunii şi a consiliului de administraţie;